Samarbetspartners

Våra samarbetspartners gör att flera har möjligheten att delta i Astronomins dag och natt och möjliggör vår verksamhet. Stort tack till alla!

ForskarFredag är en vetenskapsfestival samordnat av Vetenskap & Allmänhet (VA) med aktiviteter över hela Sverige den sista veckan i september, med särskilt fokus på fredagen och lördagen.

Svenska Astronomiska Sällskapet grundades 1919 och utgör en sammanslutning av den astronomiska vetenskapens utövare och vänner i Sverige. Dess syfte är att öka intresset för och sprida kunskapen om den astronomiska vetenskapen. Detta görs genom egen verksamhet och genom stöd till andras.