Samarbetspartners

Våra samarbetspartners gör att flera har möjligheten att delta i Astronomins dag och natt och möjliggör vår verksamhet. Stort tack till alla!

Cobham Gaisler, logotyp

Rymdstyrelsen är Sveriges rymdmyndighet, ansvarig för statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling. 

Gaisler Products, CAES är en världsledande global teknik- och serviceinnovatör samt leverantör som tillhandahåller helhetslösningar för den mest utmanande och extrema miljön man kan tänka sig: rymden.

OHB Sweden är leverantör av kompletta rymdprojekt, satelliter samt satellitsystem. Vi har mer än 30 års erfarenhet av lyckade rymdprojekt från satelliter i låg- och geostationär bana, till rymdfarkoster för interplanetära uppdrag. 

ForskarFredag är en vetenskapsfestival samordnat av Vetenskap & Allmänhet (VA) med aktiviteter över hela Sverige och online.

RUAG Space är en ledande leverantör av produkter till rymdindustrin i Europa och med en växande närvaro i USA.

Populär Astronomi är Sveriges ledande tidskrift för astronomi och rymdfart.

Jaswanth/JZA

Jaswanth/JZA, astronom och artist, har gjort ljudloggan för Astronomins dag och natt.