Utställningen Jorden 2.0

Jorden 2.0 – utställningen

Jorden 2.0 är tema för Astronomins dag och natt 2020. Jorden 2.0 är även en populärvetenskaplig utställning om nyupptäckta planeter i universum och om vårt eget rymdskepp, planeten jorden. Utställningen lanseras i samband med Astronomins dag och natt 2020.

Vi har även information om utställningen Upptäck universum som visades 2017 och 2018.

Se utställningen

Upptäck universum visas i samband med Astronomins dag och natt den 26 september och under hösten 2020. Vi återkommer med en lista över var du kan se utställningen.

Utställning Jorden 2.0: exempel på planscher

Utställning Jorden 2.0: exempel på planscher. Design: Kjell Olauson

Mer om utställningen

Utställningen Jorden 2.0 berättar om planeterna som upptäckts utanför vårt solsystem – exoplaneterna – och ger nya perspektiv på vår planet, jorden.

Idag känner forskare till tusentals andra planeter i vår galax Vintergatan, och Nobelpriset i fysik 2019 tilldelades för upptäckten av den första planeten runt en annan sol. En del av dessa nyupptäckta planeter liknar de som finns i vårt solsystem. Andra är väldigt annorlunda, och några få påminner om jorden.

Kan liv finnas i de andra solsystemen? Hur ser möjligheterna ut för liv i resten av vårt solsystem? Om vi ger oss ut på resa till andra jordar, vilken planet är det vi då lämnar bakom oss?

Bakom utställningen ligger Svenska Astronomiska Sällskapet. Utställningen ingår i firandet av årets Astronomins dag och natt den 26 september 2020. Sedan starten 2012 gör Astronomins dag och natt det fantastiska med astronomi och universum tillgängligt för alla i Sverige. Idag är Astronomins dag och natt tillsammans med ForskarFredag Sveriges mest spridda vetenskapsfestival.
Jorden 2.0 är också tema för Astronomins dag och natt 2020.

Mer om planscherna

Planschernas innehåll har utvecklats av Kjell Olauson, Örebro Astronomi, i samarbete med Svenska Astronomiska Sällskapet.

Samarbeten

Utställningen Jorden 2.0 stöds av Rymdstyrelsen och Kungl. Vetenskapsakademien.

Kontakter

Vill du veta mer om utställningen eller vill du visa den på din ort? Skriv till oss på kontakt@astronominsdag.se. eller ring Robert Cumming på 070 493 3114.