Samarbetspartners

Våra samarbetspartners gör att flera har möjligheten att delta i Astronomins dag och natt och möjliggör vår verksamhet. Stort tack till alla!

Rymdstyrelsen är Sveriges rymdmyndighet, ansvarig för statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling. 
Gaisler Products, CAES är en världsledande global teknik- och serviceinnovatör samt leverantör som tillhandahåller helhetslösningar för den mest utmanande och extrema miljön man kan tänka sig: rymden.
OHB Sweden är leverantör av kompletta rymdprojekt, satelliter samt satellitsystem. Vi har mer än 30 års erfarenhet av lyckade rymdprojekt från satelliter i låg- och geostationär bana, till rymdfarkoster för interplanetära uppdrag. 
RUAG Space är en ledande leverantör av produkter till rymdindustrin i Europa och med en växande närvaro i USA.
Populär Astronomi är Sveriges ledande tidskrift för astronomi och rymdfart.
ForskarFredag är en vetenskapsfestival samordnat av Vetenskap & Allmänhet (VA) med aktiviteter över hela Sverige och online.
ESERO Sverige är ett utbildningsprojekt på initiativ av ESA och Rymdstyrelsen som drivs av KTH och Wisdomes fem science centra. ESERO Sverige är ett stöd för skolan i arbetet med teknik, naturvetenskap och matematik genom att använda rymden som utgångspunkt.
Jaswanth/JZA
Jaswanth/JZA, astronom och artist, har gjort ljudloggan för Astronomins dag och natt.