Samarbetspartners

Våra samarbetspartners gör att flera har möjligheten att delta i Astronomins dag och natt och möjliggör vår verksamhet. Stort tack till alla!

Rymdstyrelsen är Sveriges rymdmyndighet, ansvarig för statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling. 

ESERO Sverige är ett utbildningsprojekt på initiativ av ESA och Rymdstyrelsen som drivs av KTH och Wisdomes fem science centra. ESERO Sverige är ett stöd för skolan i arbetet med teknik, naturvetenskap och matematik genom att använda rymden som utgångspunkt.

Populär Astronomi är Sveriges ledande tidskrift för astronomi och rymdfart.

Swedish Space Corporation (SSC), även Svenska rymdaktiebolaget, tillhandahåller rymdtjänster i världsklass till kommersiella och institutionella kunder över hela världen.

Frontgrade Gaisler, tidigare Cobham Gaisler är världsledande i datorsystem anpassade för extrema miljöer och har satt sina spår i många delar i solsystemet.

BruhnBruhn Holding är ett familjeägt företag för vetenskaplig kunskap, forskning och utveckling, immateriella rättigheter, investeringar, framtidens arbete, tillväxtstänkande och digital transformation. Vi är främst involverade inom rymd och flyg, artificiell intelligens, robotik, försvar, indtech och relaterade områden.

BruhnBruhn Holding är ett familjeägt företag för vetenskaplig kunskap, forskning och utveckling, immateriella rättigheter, investeringar, framtidens arbete, tillväxtstänkande och digital transformation. Vi är främst involverade inom rymd och flyg, artificiell intelligens, robotik, försvar, indtech och relaterade områden.