Onsala

Foto: Chalmers/R. Cumming

Flyg över Onsala rymdobservatorium

I en ny kortfilm av Roger Hammargren (Chalmers) visas Sveriges finaste radioteleskop som du aldrig sett dem tidigare. Foto (Onsalas tvillingteleskop): Chalmers/R. Cumming