Tema

Astronomins dag och natt 2023: ”Rymdresa i tid rum”

Med årets tema för Astronomins dag och natt, Rymdresa i tid och rum, fokuserar vi både på människans utforskning av vårt eget solsystem och även andra solsystem i universum. Vi lägger fokus på in-situ mätningar av närliggande planeter och månar, och vad dessa kan lära oss om förutsättningar för liv i rymden. Vi blickar också ut i rymden med hjälp av Kepler, TESS, CHEOPS och det nya James Webb teleskopet.

Vi vill även uppmärksamma Sweden Solar System som är världens största modell av solsystemet. Runt om i Sverige finns 25 objekt formade av konstnärer utplacerade och vi vill uppmuntra alla till att skapa evenemang kring dessa. Den 22 och 23 september visas vårt fantastiska universum upp över hela Sverige.

Gör en Rymdresa i tid och rum och fira Astronomins dag och natt med oss!

Här kan du ladda ner årets poster!

Tema för Astronomins dag och natt 2022 var Universums alla solsystem, 2021 var temat Steget ut i rymden, 2020 var temat Jorden 2.0, 2019 var temat Räkna stjärnorna, 2018 var temat Röd planet, blå planet och temat 2017 var Vintergatan. År 2016 blev månen ett inofficiellt tema när Astronomins dag och natt för första gången sammanföll med Internationella månskådarnatten.